status / Response Time - Texas, USA (Azure)
99.991% Uptime for the last 31 days Response Time - Texas, USA (Azure)